Assurantiekantoren

 

 

Wij werken samen met Tijmen Kroes Makelaar in Assurantiën B.V. Zij hebben ervoor gekozen om hun advies op basis van ongebonden objectieve bemiddeling voor u uit te voeren.

Op de website van ons bemiddelingsbedrijf wordt hun werkwijze nader toegelicht.

Wij oefenen onze functie als gevolmachtigde en bemiddelaar in afzonderlijke rechtspersonen uit. Wij kennen een strikte scheiding in de uit te voeren werkzaamheden. Desondanks kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en de functie van bemiddelaar. Hoe we hiermee omgaan leest u in onze procedure conflicterende situaties.